Daytona USA - Sega Saturn Front Cover (Japanese / Japan)